TRAINERS

Trainers

Hoofdtrainster

Mini's, Beloften A, Conditietraining

Beloften & Junioren B-C

Recrea junioren

Recrea mini 2

Mini's

Junioren & Senioren

Recrea beloften

Recrea mini 2

Beloften & Junioren B-C

Recrea senioren Recreademo

Recrea beloften

Recrea mini 1

Training/coach


Er wordt elke groep een coach toegewezen, let wel dit is geen personal trainer. We beschikken over een groep ervaren coaches die perfect elkaars training kunnen overnemen.


Op verzoek van de coaches en skippers vragen we aan de ouders om de training niet bij te wonen. Dit verstoort de concentratie van de groep en maakt het voor de coaches moeilijker om de discipline in de groep te behouden.


Voor praktische vragen omtrent trainingsmomenten, wedstrijden,… kan men steeds terecht bij de coaches. Dit kan voor of na de training, bij voorkeur niet tijdens de training.

Vragen, op- en/of aanmerkingen op training of organisatie worden gemeld bij de contactpersoon en niet bij de coaches.