BESTUUR

CLUBBESTUUR


Contactpersoon


Het welzijn van alle leden is een belangrijk gegeven.

Optimale communicatie tussen bestuursleden, trainers, ouders en leden blijft de voornaamste manier om problemen, misverstanden of discussies te vermijden of op te lossen. Een goed gesprek is vaak voldoende om een situatie terug op het juiste spoor te brengen.


Er is een aanspreekpersoon die de skippers/ouders kunnen contacteren bij problemen of vragen. De vertrouwenspersoon bemiddelt in overleg of samen met jou en tracht samen naar een oplossing te zoeken.


Je kan haar contacteren via mail katrien@sleinsskip.be