Club Info/Reglement

Club info


Onze vereniging en dus ook onze skippers zijn aangesloten bij Gymfed, onderdeel ropeskipping (www.gymfed.be).

Om onze interne werking zo optimaal mogelijk te organiseren bestaat onze club uit:


Hoofdbestuur

De taak van het hoofdbestuur bestaat uit het operationeel en levendig houden van de club. Dit zowel op korte als op lange termijn.


Werkgroep Trainers

De werkgroep trainers zorgt voor de sportieve kant van onze club. Deze werkgroep zorgt ervoor dat iedereen enthousiast en vooral ook op rope-skip vlak bij blijft met nieuwe trends, tricks en tips.


Werkgroep Evenementen

Deze werkgroep houdt zich vooral bezig met de praktische zaken zoals de organisatie van een clubfeest, wedstrijden,...


Interesse om ook uw steentje bij te dragen? Aarzel niet en neemt contact op met de club. (info@sleinsskip.be)
GDPR: privacyverklaring